Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

QUÈ OFERIM

Centre Baldiri: Pis de suport per a persones drogodependents. Alta Intensitat.

1a fase del tractament. Es realitza un procés de deshabituació a l’addicció. Àmbits de treball:
 • Adaptació de la persona al recurs (companys i tallers programats)
 • Potenciació de l'autonomia (hàbits d'higiene, cura de la llar...)
 • Treballar sobre l’addicció (plena consciència de la malaltia) i seguiment mèdic, psicològic i social individualitzat.
Capacitat: 8 places en conveni amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.


Centre Indústria: Pis de suport per a persones drogodependents. Baixa Intensitat.

2a fase del tractament. S’ofereix un procés d’inserció social i laboral per aquelles persones que acrediten abstinència continuada, sigui en algun recurs de Canaan o d’alguna altra Comunitat Terapèutica. Àmbits de treball:

 • Adaptació de la persona al recurs (companys i tallers programats)
 • Potenciació de la inserció social i laboral
 • Manteniment de l’autonomia
 • Manteniment de l’abstinència, seguiment mèdic, psicològic i social individualitzat.

Capacitat: 8 places en conveni amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.


Pis Muralla: Pis de suport a l’autonomia a la llar.

Per a persones majors de 55 anys que necessiten suport per a les activitats diàries. Àmbits de treball:
Mantenir l'abstinència
 • Suport i seguiment dels hàbits d’autonomia
 • Estabilització i seguiment de la malaltia mental
 • Atenció psicoterapèutica.
Capacitat: 7 places


Servei ambulatori

Servei d’atenció i assessorament per a la població general i/o per a persones que puguin patir abús o dependència de substàncies. Àmbits de treball:
 • Treball terapèutic individual i/o familiar.
 • Manteniment de l’abstinència.
 • Control de tòxics

--

El programa de deshabituació d’addiccions de Canaan és un programa fet a mida i integral. Queda estructurat en diferents àrees recollides en els PAI's (Pla d'Atenció Individual ) de cada usuari. Aquests plans de treball són la guia per anar assolint els objectius i treballar de cara a un futur lliure de drogues. En funció de les particularitats dels usuaris el pla de treball incideix de manera diferent en les diferents àrees.

Àrees d'intervenció incloses al programa terapèutic

Àrea mèdica
 • Objectiu: deixar els consums i aconseguir l’estabilitat.
 • En col.laboració amb el CAS (Centre d'Atenció i Seguiment d'addiccions), amb el CSM (Centre de Salut Mental) i el CAP de Banyoles (molts dels usuaris arriben amb diferents problemes de salut associats al consum de tòxics).
Àrea psicològica
 • Objectiu: agafar consciencia de la situació additiva i adquirir eines per tal de superar-la.
 • Treball psicològic basat en les teràpies individuals (en coordinació amb el CAS i el CSM), els grups terapèutics i les reunions familiars (sobretot quan els familiars es veuen desbordats per la situació).
Àrea d'autonomia
 • Objectiu: que la persona pugui ser el més autònoma possible en la seva vida diària.
 • Es tracta d'aconseguir que es responsabilitzi de les seves tasques i agafi hàbits saludables, i que alhora aprengui a resoldre els conflictes inherents a la convivència.
Àrea formativa i laboral
 •  Objectiu: aconseguir la incorporació al món laboral, per tal de consolidar l'autonomia i integrar-se en la societat.
 • La formació, reglada o no, es una forma bàsica d'afavorir la inserció laboral. Es facilita la inscripció en cursos del SOC, de centres cívics, d'accés a grau mitjà, de graduat escolar, etc.
 • Acompanyament durant el pla d'inserció laboral.
Àrea d'oci saludable
 • Objectiu: afavorir la salut, les relacions i el benestar emocional.
 • Incorporació d'activitats d'oci saludable que potenciïn les xarxes socials i les motivacions dels usuaris.
Àrea social
 • Objectiu: resoldre els tràmits administratius, judicials i econòmics que s'escaiguin.

Per tal d'aconseguir aquests objectius l'Associació Canaan compta amb un centre d'acollida (la porta d'entrada als serveis de l'Associació), uns pisos tutelats i un servei ambulatori, segons el grau d'autonomia que van assolint els usuaris (o el grau d'autonomia amb què arriben a l'Associació). Més informació sobre el servei ambulatori

Amb la intenció d'afavorir els objectius de les diferents àrees, també s'ofereixen diferents tallers, sempre amb una dimensió terapèutica. Alguns d'aquests tallers són els següents: hort, granja de conills i gallines, cuina, reciclatge de fruites i verdures, informàtica, manteniment d’espais, botiga de l'Encant, arteràpia, teatre...


Alguns exemples de tallers i activitats

Taller de prevenció de recaigudes
http://www.associaciocanaan.org/2017/05/taller-de-prevencio-de-recaigudes.html
Taller sobre l'estigma