Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

7 de des. 2017

Taller d'Anàlisi DAFO

L'Anàlisi DAFO és una metodologia d'estudi de la situació competitiva dins d'una empresa que pot ser aplicada a altres col.lectius o situacions, per exemple en el de la prevenció de recaigudes de les persones amb problemes d'addiccions.

Aquesta tardor els usuaris de Canaan van fer un taller en el qual van treballar l'Anàlisi DAFO. Se'ls va explicar en què consistia aquesta tècnica i se'ls va demanar que amb aquesta eina fessin ua anàlisi de l'Associació, per tal de tenir més pistes de cara a afavorir els seus processos de rehabilitació i reintegració social.

L'Anàlisi DAFO es centra en quatre punts: Fortaleses, Amenaces, Febleses i Oportunitats.

Fortaleses:
Quines virtuts tinc?
Quines coses puc fer jo millor que uns altres?
A quins recursos personals puc tenir accés?
Quins elements dels quals jo disposo en el meu interior faciliten el meu programa?

Febleses
En què puc millorar?
Que hauria d'evitar?
Què percep la gent com una feblesa meva?
Quins factors interns poden fer que no assoleixi el que vull?

Oportunitats
Existeix un entorn que m'ajuda?
Quins recursos externs hi ha que em puguin ser útils?

Amenaces
A quins obstacles externs s'enfronta el meu projecte?
Hi ha persones que poden ser una amenaça per a mi?
Hi ha altres amenaces que puguin impedir els meus propòsits?

L'avaluació de cada un d'aquest punts s'exposa en un full amb quatre caselles, per tal de fer més clar i gràfic el resultat:


Aquest és el mapa que va recollir el resultat del taller:> La mateixa imatge, amb més resolució i amb els textos més fàcils de llegir