Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

27 de des. 2022

Procés d'acreditació

El març del 2022 la Generalitat ens va informar que totes les entitats que prestàvem uns serveis socials a través de la subvenció COSPE, havíem de canviar el règim de finançament, del model de subvenció vigent fins llavors, al de concertació.

Això implicava un procés d’acreditació, que incloïa la revisió i enviament de molta documentació relativa a models d’intervenció, protocols d’actuacions, plans de manteniment, contractació i formació de professionals, mesures de qualitat, etc. Aquest procés va acabar al novembre. Per tant, podem dir que l’Associació Canaan-Pla de l’Estany ja és, oficialment, una entitat acreditada com a proveïdora de serveis socials.

Cal recordar que les entitats privades sense afany de lucre estem donant resposta a necessitats de la població i prestant serveis que l’Administració no ofereix. El fet de no haver fet ara aquest procés administratiu, hauria pogut posar en perill la continuïtat d’aquests serveis, ja que depenen del cofinançament de la Generalitat, amb uns pagaments que sovint tenen retards d’entre 60 i 90 dies.

21 de des. 2022

19 de des. 2022

Taller sobre música i emocions

Diferents estudis demostren que la música és una bona eina a l’hora de treballar les emocions i les capacitats cognitives. El 16 de novembre, una de les sessions de grup destinades a treballar les habilitats socials i la prevenció de recaigudes dels usuaris es va dedicar a aquesta relació entre música i emocions. L’objectiu de la dinàmica era, mitjançant el poder evocador de la música, identificar i descriure com es sentien els usuaris en el seu dia a dia a Canaan. 

En primer lloc es van posar diferents fragments de cançons que evocaven diferents sentiments i emocions. Per exemple alegria, estrès, por, tristesa, etc. Cadascú, de manera individual, havia d’anar anotant quines situacions i emocions els evocava cada fragment. Després d'aquesta primera part, es van tornar a posar els fragments de cançons, però aquesta vegada deixant un espai entre cançó i cançó, per tal de poder posar en comú quines situacions i sentiments els havien evocat i, en el cas de les emocions considerades negatives, com creien que es podria treballar, de cara a afavorir el programa rehabilitador.

Després d’haver escoltat els fragments, i d’haver exposat d'un en un les situacions i sentiments que els evocaven, es van posar per parelles, amb l'objectiu de mirar de pensar "una banda sonora ideal per a Canaan", que afavorís que l'espai de convivència i treball de Canaan fos el més favorable possible. 

La valoració final de la sessió, tant per part dels usuaris com de l'equip de Canaan, va ser molt positiva.

(la direcció d'aquesta activitat va anar a càrrec de Glòria Adam, estudiant de psicologia a la Universitat de Girona, actualment en pràctiques a Canaan)

10 de des. 2022

Projecte Canaan Orienta

Des de l’Ajuntament de Banyoles ens van oferir la possibilitat de donar suport i orientació als joves de la comarca que inicien conductes de risc. El consistori ja fa temps que treballa a través del Punt Jove de Salut amb activitats preventives, tant en el mateix Punt Jove, com a través de xerrades i formacions als instituts i a les escoles. Però l’Ajuntament, alhora, volia comptar amb especialistes en el camp específic de les addiccions, per tal de poder orientar millor els casos problemàtics.

Amb aquest objectiu, Canaan va crear el projecte Canaan Orienta, pensat per treballar amb gent jove. L’equip del Canaan Orienta està format per una psicòloga, un tècnic educatiu i la directora de Canaan.

El juliol de 2022 vam començar a treballar amb els tècnics municipals en el Punt Lila, tant durant les festes d’agost com en les barraques de les festes majors. També de manera coordinada, vam fer una formació al personal de barraques, enfocada a afavorir unes festes sense episodis de violència de gènere i amb un consum d’alcohol moderat.