Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

Ús de galetes

Aquest web, per motius d'estalvi econòmic, de moment està allotjat a Blogger, de Google, el qual fa servir galetes/cookies. No ens agrada, i tenim el projecte de traslladar el web a un altre servidor, per tal d'evitar totalment l'ús de galetes. 

Mentrestant, si de manera automàtica no t'ha sortit l'avís que el mateix Google (per tal de complir amb la normativa vigent sobre protecció de dades) incorpora al web, adjuntem a continuació la reproducció de l'avís:

"Aquest lloc fa servir galetes de Google per oferir els seus serveis i analitzar el trànsit. La teva adreça IP i el teu agent d'usuari es comparteixen amb Google, juntament amb mètriques de rendiment i seguretat, per garantir la qualitat del servei, generar estadístiques d'ús i detectar i solucionar els usos abusius."

(actualització, desembre 2021)