Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

15/03/2020

Impacte del coronavirus en les activitats de l'entitat

Carta enviada als familiars del usuaris de Canaan amb motiu de la crisi del SARS Cov-2


Benvolgudes Famílies:

Us comuniquem les instruccions que hem rebut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, on apliquen les recomanacions en l’accés i les visites al centre, mesures organitzatives i de funcionament i mesures per reforçar la prevenció de la infecció SARS Cov-2.

Per la nostra tasca assistencial, els nostres usuaris/es i els professionals de CANAAN som un  col·lectiu d’especial interès en relació amb la protecció de la infecció per SARS-CoV-2.

Per aquest motiu adoptem les següents mesures

A) Recomanacions en l’accés i les visites als centres

-Es restringeixen al màxim les visites al centre i només es permetrà l’entrada en casos de necessitat o d’urgència justificada, i sempre amb la valoració i l’aprovació de la direcció.
-Es suspenen temporalment les activitats de grups que provinguin de l’exterior, les activitats de teatre amb Escenaris Especials, Sport to live , Arterapia, ioga, així com totes les persones voluntàries que venen a fer recolzament de l’equip terapèutic.
-Es portarà a terme un control de registre de totes les persones que accedeixin al centre amb la finalitat d’actuar més de pressa per fer un estudi en casos de contagi.

B) Mesures organitzatives i de funcionament
-Es suspenen els cursos, jornades o altres activitats de formació de l’exterior
-Es suspenen temporalment les anades/ sortides de cap de setmana a les llars de les famílies preventivament fins el dia 26 de març. Excepcionalment incrementarem les trucades als familiars i si hi ha la possibilitat es realitzaran videotrucades.
-Es suspenen les visites mèdiques a l’exterior en cas de no ser de necessitat o d’urgència justificada
-No es faran controls d’ oxigen per aire aspirat sino que es faran controls de saliva els quals es guardaran les restes a un pot armètic.

C) Mesures per reforçar la prevenció
-Cal actualitzar el protocol de neteja antisèptica i incloure-hi la supervisió corresponent, i alhora s’han  reforçat les mesures d’higiene.
-S’han  reforçat els cartells informatius sobre la higiene de les mans i altres mesures preventives elaborades pel Departament de Salut
-Es recomana el rentat de mans amb aigua i sabó, mocadors o tovalloles de paper a l’entrada i sortida del centre

Tots els professionals de la L’ASSCIACÓ CANAAN-PLA DE L’ESTANY han de seguir estrictament les mesures per prevenir i controlar la transmissió del coronavirus. S’han de protegir segon els riscos a què estan exposats d’acord amb el que estableixen els serveis de prevenció de riscos laborals.

Aquestes mesures també s’han de tenir en compte i aplicar-les als professionals proveïdors externs.

Aquestes mesures s’aplicaran des del 12 de Març del 2020 fins el 26 de Març del 2020 i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.

Restem a la vostra disposició.

BANYOLES a 12 de Març del 2020
Atentament
La Direcció de l'ASSOCIACIÓ CANAAN-PLA DE L'ESTANY