Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

23/07/2018

Nou Butlletí

Ja ha sortit el Butlletí nº 13, amb el resum de les activitats de l'Associació durant el primer semestre de 2018:Reproduïm a continuació l'article de portada del Butlletí:

La importància del Treball Social en addiccions

Les addiccions s’han d’entendre des d’una visió multidisciplinària, en la que no podem obviar la tasca del treball social. A les Comunitats Terapèutiques no només es tracta de realitzar un procés de desintoxicació i deshabituació, sinó que és imprescindible ajudar en la reconstrucció de la vida de les persones.

Així doncs, les funcions principals de la treballadora social a la nostra Comunitat Terapèutica són les següents:

  • SOCIAL: Proposar i realitzar alguns tràmits segons les situacions de cada usuari (grau de discapacitat, grau de dependència, ajudes assistencials, pisos de protecció oficial, Prestacions de la Seguretat Social, etc.)
  • JUDICIAL: Revisió i control del tema judicial (acompanyaments als jutjats, elaboració d’informes, incapacitacions judicials, etc.)
  • SANITARI: Seguiment de baixes, coordinacions amb professionals de la sanitat, tràmits d’invalideses permanents, etc.

A part d’això la treballadora social també s’encarrega de realitzar les primeres entrevistes d’usuaris derivats des del CAS (Centres Atenció i Seguiment, de la Xarxa de Salut Mental), la coordinació amb les altres treballadores socials, la realització de tutories individuals i, actualment, també realitza un taller d'inserció sociolaboral un cop per setmana.

La treballadora social és una peça clau en el nostre equip multidisciplinari, i les seves actuacions poden facilitar molt el dia a dia dels nostres usuaris cap a la seva recuperació.


Alba Serrat, treballadora social de l'Associació