Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

1 de juny 2021

Assemblea General de Canaan, 2021

Dissabte 5 de juny de 2021, a les oficines del Passeig de l'indústria, 78, Banyoles.
1a convocatòria, 10h, 2a convocatòria, 10:30h.
Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la darrera sessió.
2. Memòria d'activitats 2020
3. Examen de la memòria econòmica i aprovació, si és el cas, dels comptes 2020 
4. Proposta d'aplicació del resultat 2020
5. Projectes i objectius pel 2021
6. Aprovació, si és el cas, del pressupost 2021
7. Aprovació, si és el cas, de l'operativa legal per executar els acords del projecte C. Muralla
8. Ratificació, si és el cas, de la gestió dels recursos financers de l'entitat
9. Admissió, si és el cas, de nous socis/es
10. Precs i preguntes

Preguem la confirmació de l'assistència, per tal de fer la previsió d'espais per complir normativa COVID-19, i habilitar l'opció de videoconferència per a les persones que no puguin assistir-hi presencialment.