Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

12/01/2018

Nou butlletí, nº 12

>> Descarrega el Butlletí (en format PDF - 530 KB)

L'article de portada: "Més Informació, menys Risc"

En l’actualitat, quan parlem de consum de drogues ens trobem en el binomi: experimentació i risc per un costat i, per l’altre, dany i benefici. Aquest binomi s’explica pel fet que el consum comença per una pressió social, per unes pautes que la societat estableix com a “normal”. Com per exemple, la visió que hi ha drogues més bones o que inclús formen part de la nostra quotidianitat (alcohol, el tabac , alguns medicaments) i d’altres més dolentes, o que hi tenen estereotips relacionats sobre edat, classe social, espais de consum, perfil del consumidor...

Així doncs, hi ha la part de l’experimentació: del fet de provar quelcom diferent, de viure noves sensacions sense tenir en compte el risc que aquests consums suposen. Això és perquè en la balança experimentació-risc, les percepcions del tipus “serà un consum esporàdic”, “jo controlo” o “ho deixo quan vull” pesa més en la decisió final. Fins aquí, queda clar aquesta primera part del binomi; parlem ara de la segona: dany i benefici.

A vegades obviem que els consumidors de drogues obtenen un clar benefici d’aquests consums, com pot ser el desinhibir davant situacions compromeses pel subjecte, millorar les relacions, controlar estats d’ansietat, desconnectar de la realitat… Si aquest benefici no existís, no se n’assumiria el risc.

Per tant, l’ambivalència en les decisions de les persones consumidores de substàncies és un fet. Es mouen constantment entre aquests binomis i, cada vegada que consumeixen prenen part per l’experimentació i pel benefici. Un % significatiu d’aquest consum aniran derivant en consums més repetits i en augment de les quantitats, convertint-se en hàbits. Un % significatiu d’aquests passaran de l’abús a la dependència i desenvoluparan una addicció. Com fer prevenció d’aquesta malaltia? Potser l’eslogan “+info - risc” ens hi podria ajudar.

Sumari del Butlletí nº 12:
 • Més Informació, menys Risc
 • Formació del personal i voluntaris
 • Concurs disseny de samarretes
 • Fem oci, fem entorn
 • Alta terapèutica
 • Nou pis d’inserció
 • 27.179 kg de solidaritat
 • Participació en la Marató de TV3
 • Xerrada sobre alimentació
 • Canaan amb el pregó de la Festa Major
 • Espai de comunicació Canaan: els dies de Nadal a l’Associació.
 • Les 2 cares de l’1-0
 • La figura de l’educador social