Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

A QUI ENS DIRIGIM

La població amb la qual treballem són:
 • Persones més grans de 18 anys.
 • Que es trobin en situació d'exclusió social o marginació.
 • Addictes a diferents substàncies (alcohol, cocaïna, heroïna, cannabis,...).
 • Amb diferents problemàtiques afegides a conseqüència de les drogues com: VIH, hepatitis i d'altres malalties.
 • Que han patit maltractaments.
Els criteris d'admissió al centre són:
 • Derivació del professional de referència del CAS de Drogodependències.
 • Que hagi realitzat una desintoxicació farmacològica en algun centre sanitari. 
 • Si els professionals del CAS no veuen necessària la desintoxicació hospitalària: pauta mèdica per realitzar al centre o l'informe que no és necessària la desintoxicació.
 • Informe social del treballador social de primària explicitant que es tracta d'una persona en risc d'exclusió social i que és necessari realitzar una inserció sociolaboral.
 • Analítica completa recent.
 • Informe mèdic.
 • Recepta electrònica actualitzada i targeta sanitària.
 • Ser valorat positivament mitjançant una entrevista amb l'equip terapèutic del Centre per comprovar la idoneïtat del recurs.