Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

27/06/2017

Nou Butlletí

Nº11, primer semestre de 2017 (PDF, 1.400 KB):
https://sites.google.com/site/associaciocanaan/butlleti/butlleti-11.pdfAdjuntem a continuació l'article de la portada, sobre el Dia Mundial sense drogues:

L'Assemblea General de les Nacions Unides va establir el 26 de juny com el Dia Internacional de Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic il·lícit de Drogues. La celebració d’aquest dia serveix per recordar el perill que suposen les drogues.

L’Associació Canaan és una entitat compromesa en el bon treball i l’apoderament de les persones amb problemes d’addicció i en situació d’exclusió social. La nostra tasca també revoca en la sensibilització del nostre entorn sobre el risc en l’abús de drogues.

El consum de drogues pot comportar problemes familiars, socials, educatius, tant a aquelles persones amb dependència com a aquelles que consumeixen sense tenir-ne una addicció.

Segons l’Agència de Salut Pública de Catalunya, el 2015 unes 13.779 persones van iniciar tractament ambulatori per abús o dependències de les drogues. Les substàncies rellevants per l’abús van ser principalment alcohol (47,42% dels casos notificats), cocaïna (17,95%), derivats del cànnabis (13,81%), heroïna (12,21%) i tabac (3,64%).

Per tal de combatre els factors de risc, cal que cada dia sigui 26 de juny, entenent que l’èxit en el procés de rehabilitació s’aconsegueix a partir de l’esforç, la voluntat i la constància diària.

El fet de viure en un entorn desafavorit, la manca de lligams amb la família o el fet que els pares tinguin actituds favorables cap al consum de drogues, el fracàs escolar o els problemes de conducta de manera precoç o persistent, són factors que augmenten la probabilitat que les persones abusin de les drogues.

El nostre esforç també es basa en el deure d'afavorir i generar factors de protecció. Aquests factors actuen de manera inversa als anteriors, reduint la probabilitat que una persona consumeixi drogues.

Generar la capacitat de pensar de manera crítica, promoure habilitats per comunicar-se i relacionar-se amb altres  persones no consumidores, desenvolupar vincles emocionals positius en les relacions més pròximes, sobretot la família, i aconseguir la inserció social i laboral de les persones dependents, serien alguns d’aquests factors de protecció.

15/06/2017

Taller de teatre "Escenaris Especials"

Els dies 2 i 3 de juny a l'Oficina de turisme de Banyoles es va dur a terme la representació de final de curs del taller de teatre "Escenaris Especials". Sota la Direcció atenta de la directora Clàudia Cedó i el seu equip, els usuaris de l'Associació Canaan, Fundació Estany, Mas Casadevall i el Centre de salut mental de Figueres van interpretar de manera brillant l'obra que ells mateixos havien creat, "Banyoles Park".

L'argument de l'obra era el següent: guiats per l'ambició, els banyolins organitzen una important convenció d'inversors del sector turístic, amb l'objectiu d'impressionar-los i fer-los invertir el seu capital en el projecte Banyoles Park, un complex turístic espaterrant pensat per de ser un dels millors destins de vacances del món. Però la llegenda d'un monstre adormit en el fons de l'estany amenaça el panorama optimista que domina la petita ciutat.

L'obra era interactiva, ja que els espectadors en alguns moments podien participar-hi. A més, es va escenificar en diferents espais de la citutat: l'Oficina de turisme, dins la Barca la Tirona i a l'Hotel Mirallac. També es va poder comptar amb la participació d'actrius convidades de l'Ateneu de la dona de Banyoles, i amb la participació especial de Germà Negre, Bufant fort i l'Escola municipal de Música de Banyoles.


Més informació: www.escenarisespecials.com

12/06/2017

Celebració de l'Assemblea 2017

Abans d'ahir, dissabte 10, es va celebrar l'Assemblea Anual de Canaan al domicili social del carrer Muralla. Durant l'assemblea s va informar dels diferents punts de l'ordre del dia i es van aprovar de forma unànime tant els comptes i la memòria d'activitats del 2016, com el pressupost i el pla d'acció del 2017.

En l'aspecte econòmic, es va informar que l'auditoria externa que es va encarregar (a ACTIVA Auditoria & Consultoria) va concloure que "els comptes anuals expressen (...) la imatge fidel del patrimoni i la situació financera de l'entitat (...) així com dels seus resultats corresponents a l'exercici anual".

En paral.lel, es van posar de manifest les inseguretats econòmiques de l'entitat a causa de la seva dependència de les subvencions i de les limitades aportacions que fan els usuaris, de manera que periòdicament s'ha de recórrer a fonts complementàries de finançament, com per exemple la rifa de Nadal, la venda de roses per Sant Jordi, etc. (a banda dels convenis amb diferents entitats o comerços, com per exemple el Banc d'aliments, etc.). En aquest sentit, cal recordar que totes les ajudes que puguin servir per minimitzar la situació econòmica de l'entitat són sempre benvingudes.

Es va insistir també que, atesa la feina que fan les entitats com Canaan, aquesta feina hauria de ser més reconeguda per l'Administració i, per tant, també més facilitada.

Un exemple d'aquestes dificultats econòmiques és la necessitat de substituir la furgoneta que s'utilitza en el Taller de l'Encant (buidatge de pisos, recollida d'andròmines i recuperació a la botiga del que és aprofitable). La furgoneta que s'ha fet servir fins ara ja no es pot arreglar, de manera que cal adquirir-ne una de nova. És una despesa important no prevista i afrontar-la suposa un problema important. Estem buscant la forma de finançar la compra.

Es va remarcar també la voluntat de l'entitat de ser absolutament transparent, i es va valorar de forma positiva que a banda de les feines de control econòmic ordinàries (pressupostos, gestió de despeses i auditoria externa) el fet que durant l'últim any s'hagi renovat i es mantingui actualitzat el web de l'entitat contribueix a facilitar aquesta transparència.

En aquesta mateixa línia, aprofitem per facilitar l'auditoria sencera esmentada abans: Auditoria 2016
La memòria 2016 ja la vam presentar fa uns dies: Memòria 2016
I finalment aprofitem per penjar també els estatuts de l'entitat, una altra de les feines que teníem pendents: Estatuts Canaan

01/06/2017

Convocatòria de l'Assemblea General de l'Associació Canaan - Pla de l'Estany

Es celebrarà el dissabte 10 de juny, en primera convocatòria a les 10h., i en segona convocatòria a les 10,30. A la seu social del carrer Muralla 42. Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de l'última reunió.
2. Memòria de l'activitat de l'entitat en 2016
3. Memòria econòmica: examen i aprovació dels comptes 2016
4. Activitats, projectes i objectius 2017
5. Aprovació, si és el cas, del pressupost 2017
6. Ratificació, si és el cas, de la cancel.lació de la pòlissa de crèdit
7. Sol.licitar una subvenció per a l'adquisició d'una furgoneta
8. Admissió, si és el cas, de nous socis
9. Precs i preguntes

La documentació es lliurara en paper als socis/es el dia de l'assemblea.
Memòria 2016 (PDF, 2,1 MB)

Preguem la confirmació a l'assistència a l'assemblea (per telèfon o mail).