Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

12 de juny 2017

Celebració de l'Assemblea 2017

Abans d'ahir, dissabte 10, es va celebrar l'Assemblea Anual de Canaan al domicili social del carrer Muralla. Durant l'assemblea s va informar dels diferents punts de l'ordre del dia i es van aprovar de forma unànime tant els comptes i la memòria d'activitats del 2016, com el pressupost i el pla d'acció del 2017.

En l'aspecte econòmic, es va informar que l'auditoria externa que es va encarregar (a ACTIVA Auditoria & Consultoria) va concloure que "els comptes anuals expressen (...) la imatge fidel del patrimoni i la situació financera de l'entitat (...) així com dels seus resultats corresponents a l'exercici anual".

En paral.lel, es van posar de manifest les inseguretats econòmiques de l'entitat a causa de la seva dependència de les subvencions i de les limitades aportacions que fan els usuaris, de manera que periòdicament s'ha de recórrer a fonts complementàries de finançament, com per exemple la rifa de Nadal, la venda de roses per Sant Jordi, etc. (a banda dels convenis amb diferents entitats o comerços, com per exemple el Banc d'aliments, etc.). En aquest sentit, cal recordar que totes les ajudes que puguin servir per minimitzar la situació econòmica de l'entitat són sempre benvingudes.

Es va insistir també que, atesa la feina que fan les entitats com Canaan, aquesta feina hauria de ser més reconeguda per l'Administració i, per tant, també més facilitada.

Un exemple d'aquestes dificultats econòmiques és la necessitat de substituir la furgoneta que s'utilitza en el Taller de l'Encant (buidatge de pisos, recollida d'andròmines i recuperació a la botiga del que és aprofitable). La furgoneta que s'ha fet servir fins ara ja no es pot arreglar, de manera que cal adquirir-ne una de nova. És una despesa important no prevista i afrontar-la suposa un problema important. Estem buscant la forma de finançar la compra.

Es va remarcar també la voluntat de l'entitat de ser absolutament transparent, i es va valorar de forma positiva que a banda de les feines de control econòmic ordinàries (pressupostos, gestió de despeses i auditoria externa) el fet que durant l'últim any s'hagi renovat i es mantingui actualitzat el web de l'entitat contribueix a facilitar aquesta transparència.

En aquesta mateixa línia, aprofitem per facilitar l'auditoria sencera esmentada abans: Auditoria 2016
La memòria 2016 ja la vam presentar fa uns dies: Memòria 2016
I finalment aprofitem per penjar també els estatuts de l'entitat, una altra de les feines que teníem pendents: Estatuts Canaan