Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

01/06/2017

Convocatòria de l'Assemblea General de l'Associació Canaan - Pla de l'Estany

Es celebrarà el dissabte 10 de juny, en primera convocatòria a les 10h., i en segona convocatòria a les 10,30. A la seu social del carrer Muralla 42. Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de l'última reunió.
2. Memòria de l'activitat de l'entitat en 2016
3. Memòria econòmica: examen i aprovació dels comptes 2016
4. Activitats, projectes i objectius 2017
5. Aprovació, si és el cas, del pressupost 2017
6. Ratificació, si és el cas, de la cancel.lació de la pòlissa de crèdit
7. Sol.licitar una subvenció per a l'adquisició d'una furgoneta
8. Admissió, si és el cas, de nous socis
9. Precs i preguntes

La documentació es lliurara en paper als socis/es el dia de l'assemblea.
Memòria 2016 (PDF, 2,1 MB)

Preguem la confirmació a l'assistència a l'assemblea (per telèfon o mail).