Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

RENDICIÓ DE COMPTES, TRANSPARÈNCIA

(documents en format PDF)

Programa anual d'activitats 2018
Memòria 2018
Auditoria 2018

Estatuts
Estatuts Associació Canaan

Bones pràctiques
L'Associació Canaan compleix els requisits que estableix el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en el document:
Bones pràctiques: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a persones amb problemes de drogodependències

Memòries i auditories d'anys anteriors
Memòria 2017 / Auditoria 2017Memòria 2016 / Auditoria 2016Memòria 2015 / Auditoria 2015