Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

RENDICIÓ DE COMPTES, TRANSPARÈNCIA, PROTECCIÓ DE DADES

Memòria 2022 (pdf)
Auditoria 2022 (pdf)
--
Estatuts Associació Canaan (pdf)

Bones pràctiques

L'Associació Canaan compleix els requisits que estableix el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en el document:
Bones pràctiques: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a persones amb problemes de drogodependències

Política de privacitat i protecció de dades

Mitjançant la present Política de Privacitat, l'ASSOCIACIÓ CANAAN - PLA DE L'ESTANY pretén mostrar el seu compromís relacionat amb el compliment de les legislacions i normatives derivades del tractament de dades personals. En concret, l'ASSOCIACIÓ CANAAN - PLA DE L'ESTANY manifesta el seu compromís en les següents normatives orientades a la protecció de dades de caràcter personals: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).