Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

RENDICIÓ DE COMPTES, TRANSPARÈNCIA

(documents en format PDF)

Memòria 2020
Auditoria 2020
--
Memòries i auditories d'anys anteriors

Estatuts
Estatuts Associació Canaan

Bones pràctiques
L'Associació Canaan compleix els requisits que estableix el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en el document:
Bones pràctiques: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a persones amb problemes de drogodependències