Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

RENDICIÓ DE COMPTES, TRANSPARÈNCIA

(documents en format PDF)

Memòria 2019
Auditoria 2019

Estatuts
Estatuts Associació Canaan

Bones pràctiques
L'Associació Canaan compleix els requisits que estableix el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en el document:
Bones pràctiques: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a persones amb problemes de drogodependències

Memòries i auditories d'anys anteriors
Memòria 2018 - Auditoria 2018
Memòria 2017 - Auditoria 2017
Memòria 2016 - Auditoria 2016
Memòria 2015 - Auditoria 2015