Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

RENDICIÓ DE COMPTES, TRANSPARÈNCIA

(documents en format PDF)

Memòria 2020
Auditoria 2020

Estatuts
Estatuts Associació Canaan

Bones pràctiques
L'Associació Canaan compleix els requisits que estableix el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en el document:
Bones pràctiques: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a persones amb problemes de drogodependències

Memòries i auditories d'anys anteriors