Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

27/12/2022

Procés d'acreditació

El març del 2022 la Generalitat ens va informar que totes les entitats que prestàvem uns serveis socials a través de la subvenció COSPE, havíem de canviar el règim de finançament, del model de subvenció vigent fins llavors, al de concertació.

Això implicava un procés d’acreditació, que incloïa la revisió i enviament de molta documentació relativa a models d’intervenció, protocols d’actuacions, plans de manteniment, contractació i formació de professionals, mesures de qualitat, etc. Aquest procés va acabar al novembre. Per tant, podem dir que l’Associació Canaan-Pla de l’Estany ja és, oficialment, una entitat acreditada com a proveïdora de serveis socials.

Cal recordar que les entitats privades sense afany de lucre estem donant resposta a necessitats de la població i prestant serveis que l’Administració no ofereix. El fet de no haver fet ara aquest procés administratiu, hauria pogut posar en perill la continuïtat d’aquests serveis, ja que depenen del cofinançament de la Generalitat, amb uns pagaments que sovint tenen retards d’entre 60 i 90 dies.