Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

19 de des. 2022

Taller sobre música i emocions

Diferents estudis demostren que la música és una bona eina a l’hora de treballar les emocions i les capacitats cognitives. El 16 de novembre, una de les sessions de grup destinades a treballar les habilitats socials i la prevenció de recaigudes dels usuaris es va dedicar a aquesta relació entre música i emocions. L’objectiu de la dinàmica era, mitjançant el poder evocador de la música, identificar i descriure com es sentien els usuaris en el seu dia a dia a Canaan. 

En primer lloc es van posar diferents fragments de cançons que evocaven diferents sentiments i emocions. Per exemple alegria, estrès, por, tristesa, etc. Cadascú, de manera individual, havia d’anar anotant quines situacions i emocions els evocava cada fragment. Després d'aquesta primera part, es van tornar a posar els fragments de cançons, però aquesta vegada deixant un espai entre cançó i cançó, per tal de poder posar en comú quines situacions i sentiments els havien evocat i, en el cas de les emocions considerades negatives, com creien que es podria treballar, de cara a afavorir el programa rehabilitador.

Després d’haver escoltat els fragments, i d’haver exposat d'un en un les situacions i sentiments que els evocaven, es van posar per parelles, amb l'objectiu de mirar de pensar "una banda sonora ideal per a Canaan", que afavorís que l'espai de convivència i treball de Canaan fos el més favorable possible. 

La valoració final de la sessió, tant per part dels usuaris com de l'equip de Canaan, va ser molt positiva.

(la direcció d'aquesta activitat va anar a càrrec de Glòria Adam, estudiant de psicologia a la Universitat de Girona, actualment en pràctiques a Canaan)