Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

17 d’ag. 2020

Convocatòria de l'Assemblea General de Canaan

L'Assemblea es celebrarà el 29 d'agost, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la darrera sessió.
2. Memòria d'activitats 2019
3. Examen de la memòria econòmica i aprovació, si és el cas, dels comptes 2019
4. Proposta d'aplicació del resultat 2019
5. Projectes i objectius pel 2020
6. Aprovació, si és el cas, del pressupost 2020
7. Aprovació, si és el cas, del conveni amb l'ajuntament i promotor sobre el projecte Cr. Muralla
8. Admissió, si és el cas, dels nous socis
9. Precs i preguntes

Memòria d'activitats 2019:


Properament anirem afegint la resta de documentació de l'Asemblea.
Associació Canaan Pla de l'Estany - 972 573 022 - info@associaciocanaan.org