Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

04/09/2020

Resum de l'Assemblea General 2020

Tal com estava previst, el 29 d'agost vam celebrar l'Assemblea General ordinària. Aquesta vegada, a causa de la Covid i de les mesures de seguretat, per primer cop hi va haver l'opció d'assistir-hi de forma presencial o virtual.

Els temes més rellevant aprovats a l’assemblea van ser els següents:

1- Aprovació per unanimitat de la memòria d’activitats del 2019.
2- Aprovació i ratificació dels comptes anuals del 2019.
3- Aprovació dels projectes i objectius tècnics per a l’any 2020.
4- Nomenament de l’Auditoria-Consultoria GBS SL per tal que auditi els comptes de l’entitat de l'exercici 2020.
5- Aprovació del pressupost anual 2020.

Es va fer una valoració positiva de l’Assemblea en tots els punts tractats de l’ordre del dia, i es va acordar que les properes juntes i assemblees de l'entitat, de moment, i mentre duri la pandèmia, es faran de forma mixta, virtual i presencial segons les limitacions del moment i les disponibilitats personals.