Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

11 d’ag. 2019

Taula de Salut Mental del Pla de l'Estany

El 10 de juliol es va constituir la Taula de Salut Mental del Pla de l'Estany, amb el propòsit d'implicar els diferents agents del territori en un treball conjunt en relació al benestar tant de les persones que pateixen una malaltia mental com dels seus familiars.

La Taula està impulsada per l'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, i la integren els/les professionals dels diferents centres i associacions relacionades amb el tema. L'Associació Canaan també en forma part.

El que es vol és:

  • Obrir un espai de col.laboració, reflexió, debat i diàleg comú entre les diferents entitats i recursos que treballen amb persones que pateixen una malaltia mental i les seves famílies al Pla de l’Estany.
  • Operativitzar els recursos, tant humans com econòmics, i impulsar noves línies de treball i accions en relació a la Salut Mental a la comarca.
  • Afavorir el treball en xarxa entre els diferents agents del territori que treballen amb persones que pateixen una malaltia mental i els seus familiars. 
  • Desenvolupar campanyes i projectes d’informació i sensibilització sobre la Salut Mental.