Associació Canaan Pla de l'Estany. Atenció a persones amb problemes d'addiccions i en situació d'exclusió social.

28/05/2019

Auditoria 2018

El resum de l'Auditoria del 2018 és aquest:

"Els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2018, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici finalitzat en dita data."

Auditoria 2018, document sencer (PDF - 3,5 MB):
https://sites.google.com/site/associaciocanaan/altres/auditoria-2018.pdf